Chính sách bán hàng Shophouse Euro - Bất Động Sản Nhật Minh Land
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT MINH LAND

Chính sách bán hàng

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN SHOPHOUSE EURO

Cam kết mua Iại 130% Giá bán Shophouse sau 8 năm

Khách hàng không sử dụng gói ưu đãi tài chính được chiết khấu 12,5% giá trị Shophouse

Chiết khấu 1%  giá bán Shophouse khi khách hàng mua từ căn thứ 2 hoặc là thành viên câu lạc bộ SOL Club.

Thanh toán sớm 100% trước 31/8/2019: CK 5.0%

Thanh toán sớm 100% trước 30/9/2019: CK 4.5%

Hỗ trợ vay 70% và Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng. Sở hữu Shophouse với số vốn 3,4 tỷ

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian Hỗ trợ lãi suất