Chính sách nhân sự - SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT MINH LAND
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT MINH LAND

Chính sách nhân sự

1. Đào tạo và phát triển

Đào tạo và phát triển là phương châm của Nhật Minh Land nhằm giúp đội ngũ nhân sự phát huy tối đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp, phù hợp với từng cá nhân, giúp nhân sự ngày càng phát triển bản thân và trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai.

Các chương trình đào tạo bao gồm:

  • Đào tạo hội nhập cho tất cả CBNV;
  • Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp ngắn hạn, chuyên sâu, nâng cao tay – nghề cho nhân viên;
  • Đào tạo đội ngũ lãnh đạo tiềm năng.

2. Chính sách thưởng

Chính sách thưởng của Nhật Minh Land bao gồm: thưởng theo thành tích cá nhân, thành tích tập thể dựa trên kết quả công việc theo định kỳ quý, tháng, năm.

Phần thưởng được nhận: vinh danh, thăng cấp, tiền mặt, khoá đào tạo, thăm quan, nghỉ dưỡng, quà tặng….

3. Chính sách sàng lọc

Định kỳ tháng, quý, năm căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng công việc và năng lực, Nhật Minh Land sẽ phát hiện các nhân viên làm việc hiệu quả tốt, ham học hỏi để nâng cao nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, đặt quyền lợi của Công ty lên trên quyền lợi của cá nhân.

4.Trong mọi hoạt động phải luôn giữ vững các giá trị cốt lõi: Giá trị thật – Chuyên nghiệp – Chính trực

a, Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến trong công việc

Nhân viên phải có ý thức trách nhiệm trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao gắn liền với việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm, dự án…; không được né tránh, đùn đẩy công việc. Khi thất bại phải nhận trách nhiệm, không viện lý do, không đổi lỗi cho người khác.

b, Làm việc theo nhóm

Ngoài khả năng làm việc độc lập, muốn đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc, nhân viên viên phải biết phối hợp làm việc theo nhóm; thật tâm yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ riêng và chung; Không được kết bè phái, ganh tỵ, nói xấu đồng nghiệp gây mất đoàn kết nội bộ.

c, Đại sứ Nhật Minh Land

Mỗi nhân viên phải luôn ý thức rằng mình là đại diện của Nhật Minh Land trong mọi lời nói, hành động với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng; luôn phải tuân thủ Quy tắc ứng xử trong giao tiếp.

Luôn đặt quyền lợi của Công ty lên trên lợi ích của cá nhân.

d, Cam kết về tính chính trực

Không được lợi dụng hình ảnh, thương hiệu của Công ty, mối quan hệ trong công việc để trục lợi cá nhân, nhờ vả, mượn tiền khách hàng; không cấu kết, thoả hiệp với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để làm tổn hại đến Nhật Minh Land.

Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để đem lại lợi thế cho các nhân hay tổ chức khác như: ưu tiên giữ chỗ tốt trước với giá rẻ để sang nhượng kiếm lợi; taọ điều kiện tốt không bình thường cho người thân, tổ chức khác; Cố đạt được hoặc nhận sự giúp đỡ hoặc lợi ích không trong sáng từ bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác.

e, Không xung đột lợi ích

Xung đột lợi ích xảy ra khi quyền lợi cá nhân ảnh hưởng hoặc có biểu hiện ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhật Minh Land. Nhân viên luôn minh bạch về ccas hoạt động và mối quan hệ ở bên ngoài có liên quan tới lợi ích Công ty. Khi xảy ra xung đột về lợi ích có thể ảnh hưởng đến Công ty phải trao đổi với phụ trách nhân sự của Công ty.

f, Bảo mật thông tin và bí mật kinh doanh

Thông tin ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh, đầu tư và sự phát triển của Công ty. Vì vậy:

Không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào các dữ liệu về thông tin nhân viên, thông tin kinh doanh, kế hoạch marketing truyền thông, kế hoạch đầu tư dự án, hợp đồng, thông tin nội bộ, tình hình tài chính, thông tin liên quan đến khách hàng, đối tác…

Không trình bày, bàn thảo các thông tin liên quan đến Công ty với nhân sự không có trách nhiệm, cá nhân, tổ chức bên ngoài Công ty.

Bảo quản, sắp xếp tài liệu, thông tin tại nơi lưu trữ một cách khoa học.

 

5. Đối với khách hàng

Khách hàng là mục tiêu đặc biệt quan trọng; nhân viên Nhật Minh Land phải vì lợi ích của của khách hàng và thật tâm xem khách hàng là ưu tiên số một.

Đáp ứng được những mong đợi của khách hàng: sản phẩm phù hợp, chất lượng tốt, giá hợp lý, dịch vụ làm hài lòng, thực hiện đúng các cam kết.

6. Đối với đối tác

Tôn trọng nguyên tắc đôi bên cùng có lợi (Win-Win).

Không nói xấu đối thủ cạnh tranh, không nói xấu đối tác. Không trả thù.

7. Đối với nhà nước

Tuân thủ Luật pháp và không đi ngược lại chủ trương chính sách của Nhà nước và lợi ích của cộng đồng.

Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Luôn tích cực gắn liền lợi ích Doanh nghiệp vào lợi ích Quốc gia.