Liên Hệ - SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT MINH LAND
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT MINH LAND

LIÊN HỆ

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT MINH LAND

Lô A1-04, Khu đô thị MonBay, Phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
091 190 9559
sales@nhatminhland.com
www.nhatminhland.com

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về email: sales@nhatminhland.com

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT MINH LAND

Lô B145 Hạ Long Park, phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
0911 909 559
sales@nhatminhland.com
www.nhatminhland.com

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT MINH LAND

Số 64 Phố Thương Mại, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
090 345 7818
sales@nhatminhland.com
www.nhatminhland.com
+ VĂN PHÒNG CHÍNH

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT MINH LAND

Lô A1-04, Khu đô thị MonBay, Phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
091 190 9559
sales@nhatminhland.com
www.nhatminhland.com

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về email: sales@nhatminhland.com

+ VĂN PHÒNG BÃI CHÁY

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT MINH LAND

Lô B145 Hạ Long Park, phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
0911 909 559
sales@nhatminhland.com
www.nhatminhland.com
+ VĂN PHÒNG MÓNG CÁI

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT MINH LAND

Số 64 Phố Thương Mại, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
090 345 7818
sales@nhatminhland.com
www.nhatminhland.com